18 Juni 2024 godine

Infrastruktura ŽFBH

  1. Organizacija i upravljanje željezničkim saobraćajem
  2. Rukovanje kontrolnim sigurnosnim sistemima
  3. Sigurnost prijevoza putnika i robe
  4. Tekuće i investiciono održavanje donjeg stroja
  5. Izgradnja objekata donjeg stroja
  6. Tekuće i investiciono održavanje gornjeg stroja
  7. Mehanizovano održavanje gornjeg stroja
  8. Mjerenje i mjerna tehnika geometrije kolosjeka
  9. Mjerenje slobodnog profila pruge
  10. Održavanje signalno – sigurnosnih, telekomunikacionih, EE postrojenja i kontaktne mreže
  11. Uvođenje novih tehnologija staničnog sistema osiguranja, osiguranje putnih prijelaza, kao i daljinskog upravljanja elektro-vučom sa tendencijom daljeg razvoja
  12. Priprema i izrada željezničkih propisa
  13. Uvođenje i održavanje poslovne informaciono – komunikacione mreže
  14. Razvoj aplikativnog softvera
Sluzbena mjesta - Google Drive
Sluzbena mjesta : List 1
Oznaka pruge
Naziv željezničke pruge
* Kategorija pruge
11Sarajevo - ČapljinaD4
12Bos. Šamac / Šamac - SarajevoD4
13Doboj - TuzlaD4
14Brčko - BanovićiD4
15Živinice - ZvornikC3
17Bosanski Novi - KninD4
D4(opterećenje po osovini)22.5 tona
(opterećenje po dužnom metru)8 t/m
C3(opterećenje po osovini)20.0 tona
(opterećenje po dužnom metru)7.2 t/m

Dužina jednokolosječnih pruga iznosi 540,042 km
Dužina dvokolosječnih pruga iznosi 68,453 km

Ukupna dužina iznosi 608,495 km

Tuneli

Ukupan broj tunela na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 163

Mostovi

Ukupan broj mostova na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 233

Ukupan broj vijadukta na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 34